top picture
ČESKÉ PROJEKTY
ZAHRANIČNÍ PROJEKTY
CENTRUM BUDDHISMU DIAMANTOVÉ CESTY VYHLÍDKY
(MEDITAČNÍ A RETREATOVÉ CENTRUM)
Projekt Vyhlídky vznikl na základě vize a aktivity skupinky idealistů z tehdejší českobudějovické sanghy. V roce 1999 bylo nalezeno a zakoupeno místo nedaleko Českých Budějovic, které spojuje to nejlepší z výdobytků města i venkova a dává neomezený rozvoj pro uchování a praxi dharmy. Vyhlídky dostaly od lamy Oleho jméno Karma Döndub Ling – Místo uskutečnění. Dům má rozlohu 1145 m² (bývalý statek) a přilehlý pozemek a dvůr pokrývají 1613 m².
Základem každého meditačního centra je meditační místnost (na Vyhlídkách cca 100 m²) a lidé, kteří zde bydlí a zajišťují velkou část provozu, aktivit a rozvoje místa. Zázemí pro rezidenty tvoří 4 bytové jednotky a společná kuchyň. Pro stravování a setkávání při větších kurzech jsou využívány prostory tzv. Garuda klubu. Za zmínku stojí projekt ekologické čističky a lesoparku.
Aktivita
Jako v ostatních centrech Diamantové cesty probíhají i zde víkendy s cestujícími učiteli a společné meditace. Vyhlídky se navíc staly známé výjimečnými meditačními aktivitami (odosobnění Buddhy medicíny, odosobnění ňungne) a také díky zaměření na zachování buddhistického umění a jeho přenos na Západ. Nelze opomenout ani kurzy plnění sošek a malování thanek, stejně jako období pro meditační ústraní, pro které Vyhlídky tradičně poskytují zázemí během prvních tří měsíců v roce.
Vyhlídky navštěvuje stále více lidí a pořádají se zde i větší kurzy a odosobnění. K tomu je bezpochyby potřeba dokončit rekonstrukci domu a úpravy v okolí. Poté bude možno přistoupit k realizaci naší hlavní vize – stavby stúpy osvícení.
Více na: www.bks.cz
Fotogalerie: www.bks.cz