top picture
ČESKÉ PROJEKTY
ZAHRANIČNÍ PROJEKTY
CENTRUM BUDDHISMU DIAMANTOVÉ CESTY TĚNOVICE
(MEDITAČNÍ A RETREATOVÉ CENTRUM)
Buddhismus, který na Západě prezentuje zejména lama Ole Nydahl, oslovuje především takzvané laické praktikující. Vedle svých zaměstnání, partnerů a rodin se věnují buddhistickým metodám Diamantové cesty a zkušenosti získané pravidelnou meditací uplatňují v každodenním životě. Pokud ale mají trochu času a vhodné podmínky, přijíždí na pár dní nebo třeba jen víkend do Těnovic, centra pro meditaci v ústraní, kde je na praxi obvykle více času a klidu než v průběhu pracovního týdne.
Těnovické centrum poskytuje skvělé místo pro meditaci a díky učitelům naší linie, kteří zde předávají vzácné odkazy Diamantové cesty tibetského buddhismu, nabývá v tomto ohledu na přitažlivosti. Každý rok sem na pár dní přijíždí lama Ole Nydahl. V létě v roce 2008 zde byl také poprvé jeden z nejvýznamnějších představitelů školy Karma Kagjü Šherab rinpočhe. V letošním roce probíhá pečlivá příprava pro přijetí hlavy naší linie 17. Gjalwy Karmapy a jeho otce Miphama rinpočheho, význačného představitele školy Ňingma.
Centrum je otevřené celoročně, ale nejvíce praktikujících buddhistů sem přijíždí o víkendech. Čas zde strávený věnují vlastní nebo společné praxi. Samotný provoz centra se v mnohém podobá situaci v ostatních městských centrech. Někdy se vaří společně, jindy se každý musí o jídlo postarat. Všichni se podílí na úklidu a pokud je to nutné, rádi pomohou také s náročnější údržbou domu a celého areálu.
Zodpovědnost za provoz centra nese těnovický tým, jehož členy se může stát každý, kdo má nadbytek a chce se podílet na rozvoji tohoto místa.
Kontakty a také informace o možnosti pravidelně přispívat naleznete v kapitole Kontakt a Zapojte se.
Více na: www.tenovice.cz