top picture
ČESKÉ PROJEKTY
ZAHRANIČNÍ PROJEKTY
KARMA GUEN
Karma Guen, retreatové centrum Buddhismu diamantové cesty, se nachází v jižním Španělsku v andaluských horách, kde směrem k jihu shora shlíží na Středozemní moře a od severu je chráněno průsmykem Zafarraya “Lví bránou”. I zbylá okolní krajina vás ohromí tím, s jakou dokonalostí dotváří kulisu tomuto místu.
Centrum vyrostlo na místě původní vesnice Aldea Alta, která byla po několik staletí domovem asi tuctu rodin a pyšnila se i spádovou školou pro děti z okolí. Zpustošenou ji v roce 1970 zakoupili Pedro a Dorrit Gomezovi, čímž dali vzniknout místu známému pod jménem Karma Guen.
Centrum pro ústraní Karma Guen je dnes jedním ze šesti set center Buddhismu diamantové cesty linie Karma Kagjü, která založili Ole a Hannah Nydahlovi, přesně podle přání J. S. 16. Karmapy Randžung Rigpe Dordžeho. Tato centra jsou nyní pod duchovním vedením J. S. 17. Karmapy Trinle Thaje Dordžeho.
Naše centra jsou místy přátelství, kde mohou zájemci snadno získat přístup k Buddhově nadčasové moudrosti, kde mohou společně meditovat, sdílet zkušenosti či se případně i aktivně zapojit do chodu centra. Styl center je západní, ne-klášterní, stále však pevně ukotven v tradiční linii ústního odkazu, který se datuje až 2500 let zpět k historickému Buddhovi.
Pokud máte zájem, nezávazně navštivte jednu z našich večerních meditací pro veřejnost. Informace o pravidelném programu centra naleznete na našich webových stránkách. Zveme Vás k prohlídce!
Více na: www.karmaguen.org