top picture
ČESKÉ PROJEKTY
ZAHRANIČNÍ PROJEKTY
EVROPSKÉ CENTRUM
Více než deset let jsme hledali místo, kde bychom mohli uvítat naše učitele, dát domov našim buddhistickým přátelům z celého světa a pořádat semináře a kurzy. Všechna naše přání se naplnila, když jsme spatřili dechberoucí krajinu a budovy v Gut Hochreute.
Našli jsme Evropské centrum.
Projekt EC si přeje udržet živý odkaz buddhismu Diamantové cesty a být mezinárodním místem pro setkávání všech skupin z celého světa. Evropské centrum je místem, kde se naše buddhistická praxe bude prohlubovat, kde přátelství porostou a kde je zárukou transmise nejvyšších učení pocit rodinné blízkosti.
Místo
Evropské centrum leží na úpatí jižních Alp v nadmořské výšce 850 metrů. Dům stojí čelem ke krásnému přírodnímu jezeru (der Grosser Alpsee). Nejbližším městem je Immenstadt im Allgäu (asi 4 km).
Všechny budovy byly postaveny v letech 1910–1911 architektem Karlem Surberem ve stylu Art Deco na přání rodiny doktora Waltera Martini. Statek býval soběstačný díky produkci vlastních potravin – zeleniny, mléka a masa. Ve své době byl dům velmi současnou stavbou, hojně diskutovanou v uměleckých a architektonických magazínech. Všechny budovy jsou ve výborné kvalitě a zůstávají většinou ve svém původním a dobrém stavu; přežily dvě světové války a od své výstavby nebyly zásadně modernizovány. Kolorit interiéru je jedinečný, byl vytvořen speciálně pro tento dům a zachoval se až do současnosti.
Komplex budov je na seznamu chráněných památek, což znamená, že má zvláštní architektonický, historický a kulturní význam. Z tohoto důvodu musí být restaurován s respektem k okolí a podle rozličných pravidel, naštěstí jsou mezi námi experti v restaurování nábytku, textilií, maleb a dřeva.
Majitelé
Reálnými vlastníky Evropského centra jsou buddhisté z více jak šesti set center a skupin Diamantové cesty po celém světě. Tato centra jsou založena na mezinárodní síti idealismu a přátelství. Nicméně legitimním majitelem místa je Nadace buddhismu Diamantové cesty, která byla založena v roce 1999. Cílem Nadace je umožnění přístupu tisíc let staré buddhistické moudrosti laikům moderního světa.
Naším hlavním učitelem je lama Ole Nydahl. Držitelem linie školy Karma Kagjü tibetského buddhismu, ke které náležíme, je J. S. 17. Gjalwa Karmapa Thinle Thaje Dordže.
Fundraising
Poté, co jsme Gut Hochreute nalezli, začali nadšení praktikující celého světa sbírat peníze na jeho zakoupení. Potřebné finanční prostředky se v pouhých třech měsících podařilo sehnat, a to díky nejrůznějším fundraisingovým nápadům a projektům. Každý, kdo něco daroval, tak to udělal proto, že chtěl být součástí unikátního projektu koupě centra.
Pod jménem I Grow EC! se skrývá podpůrný program dlouhodobých darů. Jeho cílem je podpora rozvoje, údržby a provozu Evropského centra v dlouhodobém měřítku.
Aktivita
Mezinárodní síť je vytvářena nejrůznějšími programy: každodenní meditací, základními a pokročilými buddhistickými přednáškami, setkáními učitelů a center, víkendovými kurzy, restaurováním a stavební činností, workshopy, výstavami sošek, koncerty a svatbami. Jednou ročně Gut Hochreute hosti účastníky letního kurzu, jehož náplní je intenzivní meditační a studijní program, který vyučují vysoce kvalifikovaní lamové linie Karma Kagjü.
Jako ve všech centrech Diamantové cesty i v tomto případě jsou práce a příspěvky každého jednotlivce založeny na individuálním nadbytku.