top picture
ČESKÉ PROJEKTY
ZAHRANIČNÍ PROJEKTY
BRATISLAVA
Bratislavské centrum má aktuálně 150 členů. Je největší z 13 center a skupin diamantové cesty na Slovensku. V nejnavštěvovanější den v týdnu přichází na meditaci přibližně 50 lidí.
Naše aktivity spočívají také v organizování veřejných přednášek lamů linie Karma Kagju v Bratislave a na Slovensku a vydávání knih a časopisu. V únoru 2015 jsme společně se Slovenským národním muzeem připravili výstavu tibetského umění s názvem Prostor a radost.
Po letech hledání vhodného objektu pro naše aktivity se nám v únoru 2015 povedlo koupit budovu bývalého sanatoria v Kyjevské ulici. Naší aktuální prioritou je zrekonstruovat toto lety opuštěné místo, abychom jej co nejdříve mohli užívat a nabídnout jeho služby veřejnosti. Architektonický projekt upravuje vnitřní dispozice tak, abychom dosáhli dostatečně velký prostor pro meditační místnost a společenskou zónu. Prostory určené pro veřejnost budou na přízemí. Ve vrchním patře vznikne zázemí pro lidi, kteří se budou starat o provoz centra.
Předpokládáme, že takto zrekonstruované centrum nám bude sloužit nejbližších 5 až 10 let. S přihlédnutím na rostoucí počet zájemců, budeme pracovat na projektu velké rekonstrukce, která dokáže poskytnout dostatečně velký prostor v dlouhodobém horizontu.