top picture
ČESKÉ PROJEKTY
ZAHRANIČNÍ PROJEKTY
CENTRUM BUDDHISMU DIAMANTOVÉ CESTY PRAHA
GOMPA PRAHA
Koupě objektu bývalé továrny v Holešovicích v ulici Na Maninách ukončila v desetileté hledání vhodného objektu pro meditační centrum v Praze. Došlo tak k naplnění projektu Gompa Praha, který byl věnován hledání a zakoupení budovy, která by poskytla dostatečné zázemí pro rozvoj a růst meditačního centra v Praze, kam přichází rok od roku více zájemců o buddhismus Diamantové cesty. Historicky poprvé tedy Nadační fond Nydahl vlastní budovu v Praze, kde až dosud meditační centrum fungovalo vždy v pronajatých prostorách. Objekt prošel nutnou rekonstrukcí a v roce 2014 zahájilo meditační centrum svou činnost, inauguroval ho na jaře téhož roku lama Ole Nydahl a lama Šerab Gjalcchen Rinpočhe. V nových reprezentativních prostorách se může veřejnost setkávat s živým odkazem tibetského buddhismu prostřednictvím přednášek, výstav a zejména prostřednictvím meditací. Rekonstrukce meditačního centra dosud není zcela u konce, stejně jako úprava a vybavení interiéru, a tak pokračuje sběr finančních prostředků ve formě jednorázových a pravidelných darů. Použity budou vedle rozvoje nového místa také ke splacení půjček, které umožnily objekt zakoupit.