top picture
HISTORIE
Nadační fond Buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü (NFBDC) byl založen 26.3.2016 zakladatelem lamou Olem Kroghem Nydahlem, aby nahradil roli a účel Nadačního fondu Nydahl. K zápisu NFBDC do nadačního rejstříku došlo 3.6.2016. Cílem tohoto kroku bylo vytvořit nadační fond, jehož zakladatelem je právě lama Ole Krogh Nydahl a který bude lépe odpovídat potřebám a principům buddhismu Diamantové cesty, který je v České republice reprezentován náboženskou společností Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü.
K nahrazení Nadačního fondu Nydahl nadačním fondem NFBDC došlo 1.1.2018 jejich sloučením. Veškerý majetek přitom přešel do vlastnictví nástupnického nadačního fondu NFBDC a zároveň Nadační fond Nydahl zanikl.
 
Potřeba právního subjektu zajišťujícího podporu projektům a ochranu shromažďovaných finančních prostředků a nabytého majetku vznikla s rozvojem buddhismu Diamantové cesty na Západě, který v České republice začal v roce 1994. Proto v roce 1996 vznikla nejprve Nadace Nydahl. Prvním projektem, na který se Nadace Nydahl v roce 1997 zaměřila, byla koupě pozemků v katastru obce Těnovice pro výstavbu meditačního a retreatového centra. V souvislosti s vývojem legislativy se pro naplňování smyslu Nadace Nydahl ukázalo příhodnější nadaci transformovat na nadační fond. V roce 1998 proto vznikl Nadační fond Nydahl. Pod hlavičkou Nadačního fondu Nydahl byly v tomto roce zakoupeny první pozemky v katastru obce Těnovice.