top picture
NADAČNÍ FOND BDC
Hlavním posláním Nadačního fondu Buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagju (NFBDC) je střežit majetek, který v České republice vznikl jako přímý výsledek aktivity lamy Oleho Nydahla zastřešené náboženskou společností Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagju.
Zakladatelem nadačního fondu je lama Ole Nydahl.​
Patronem nadačního fondu je jeho svatost 17. Karmapa Thinle Thaje Dordže​.
Nadační fond NFBDC je právnickou osobou, účelovým sdružením majetku pro dosahování společensky užitečného cíle, jakým je vytvoření a udržení zázemí umožňující laickým praktikujícím v zemích, jež nejsou původními buddhistickými zeměmi, uchovat, rozvíjet a praktikovat buddhismus a buddhistickou filozofii a kulturu v rámci tradice tibetského buddhismu linie Karma Kagjü.
ÚČEL
Účelem nadačního fondu je podpora tuzemských i zahraničních projektů, které podporují kulturu, učení, studium a praxi stezky laických praktikujících a dosažitelů (jogínů) v odkazu buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü, a to zejména:
a) podpora osob, které učí praxi a teorii linie Karma Kagjü (učitelé), a/nebo praktikují na delších meditačních odosobněních (laické praktikující a dosažitele, stejně tak jako mnichy a mnišky pocházející z buddhistických zemí), a/nebo překládají původní buddhistické texty (překladatele);
b) poskytování sponzorství osobám, které studují tibetštinu nebo buddhismus na institutu vyššího vzdělávání;
c) nabývání, budování, přestavování, údržba a provoz nemovitostí, jakož i jiné typy podpory nemovitostí, jež slouží pro ubytování laických praktikujících a/nebo dosažitelů, společnému studiu a praktikování (buddhistická centra), dále podpora nemovitostí, jež slouží pro meditační odosobnění včetně míst, jež udržují kulturní odkaz linie Karma Kagjü, a podpora buddhistických klášterů v původních buddhistických zemích;
d) podpora buddhistické kultury a buddhistického umění, včetně buddhistické architektury a tibetské medicíny;
e) podpora charitativních, sociálních a vzdělávacích institucí, které vznikly v souladu s cíli buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü a jejichž programy jsou také v souladu s těmito cíli;
f) podpora projektů zahrnujících buddhistický přístup k péči o umírající a buddhistické praxe během umírání, stejně tak jako podpora výstavby a udržování buddhistických hřbitovů.
Nadační fond NFBDC byl založen 26. března 2016 a do nadačního rejstříku byl zapsán 3. června 2016. Ke dni 1. ledna 2018 byl sloučen s Nadačním fondem Nydahl, který tím zanikl. Veškerý majetek sloučením přešel na NFBDC.
SÍDLO A REGISTRACE
Sídlo: Na Maninách 1288/17A, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, Česká republika
IČO: 05090571, DIČ: CZ05090571
E-mail: info    nfbdc.cz
Registrace: zapsaný v obchodním rejstříku vedený u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou N1383
české projekty
zahraniční projekty